O Nas
 
Lech Lep
Kancelaria Adwokacka
O Nas

Kancelaria działa od 1981 roku, początkowo jako kancelaria indywidualna (wcześniej w ramach Zespołu Adwokackiego nr 2 w Toruniu), a po przekształceniu w 1999 roku jako spółka cywilna Adwokatów Lecha Lepa i Adama Znyka.
W 2009 wspólnicy rozdzielili kancelarie i każdy prowadzi własną, odrębną działalność.
Adwokaci i pracownicy kancelarii zabezpieczali prawną stronę wielu przedsięwzięć gospodarczych od końca lat osiemdziesiątych.
Kancelaria stopniowo zmierzała w kierunku specjalizacji w zakresie szeroko pojętego prawa gospodarczego. Po nawiązaniu kontaktów zawodowych z kancelariami zagranicznymi wśród klientów pojawiły się podmioty z listy 500 największych przedsiębiorstw w Polsce (w tym spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie), a także klienci zagraniczni. W ciągu ostatnich lat kancelaria wielokrotnie uczestniczyła w procesach przekształceń (przejęcia, podziały, połączenia) w spółkach prawa handlowego, zabezpieczając prawne i podatkowe aspekty nadzorowanych projektów.
Kancelaria obecnie prowadzi na terenie całej Polski obsługę podmiotów gospodarczych, nie rezygnując jednocześnie z klientów indywidualnych. Obsługa dotyczy prawa cywilnego (w tym także prawa umów i postępowania sądowego), prawa spółek handlowych, prawa podatkowego, prawa działalności gospodarczej, prawa karnego-skarbowego oraz prawa karnego gospodarczego. Obsługa prowadzona jest także w języku angielskim.
Adwokaci i radcy prawni uczestniczący w pracy kancelarii systematycznie kształcą aplikantów oraz studentów wydziału prawa i administracji.
Kancelaria aktywnie współpracuje z cenionymi specjalistami (w tym radcami prawnymi i adwokatami) oraz uznanymi pracownikami naukowymi Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 

Strona główna O Nas Adwokat Lech Lep Kontakt do nas